Misją naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuPoradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii

Medycyna Pracy

Barbara Wybraniak w gabinecie

Wzór umowy
Wzór skierowania

SOPMED zatrudnia wyłącznie wysokiej klasy specjalistów, dzięki czemu możemy sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów i oferować im profesjonalne usługi medyczne na wysokim poziomie. W ciągu 13 lat działalności zdobyliśmy nie tylko ogromne doświadczenia, ale także cieszymy się zaufaniem firm, którym świadczymy usługi w zakresie medycyny pracy. Z myślą o zapewnieniu komfortu i jakości oferowanych usług, w jednym miejscu - Sopot ul. Chrobrego 6/8 - skupiliśmy specjalistów, diagnostykę, punkt pobrań laboratoryjnych oraz bogate zaplecze medyczne. Badania wykonywane są sprawnie, w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

Usługi związane z obowiązkowymi badaniami z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami wykonujemy w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawa.

W zakresie medycyny pracy oferujemy:

 • badania wstępne - podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy
 • badania okresowe - podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
 • badania kontrolne - podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni
 • badania sanitarno-epidemiologiczne - podlegają im osoby , które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywnością
 • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii – podlegają im osoby, które zatrudnieni są na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu a także osoby przed przystąpieniem do egzaminu prawa jazdy
 • konsultacje specjalistyczne - zlecone przez lekarza medycyny pracy, uzależnione są od stanowiska pracy
 • badania diagnostyczne - zlecone przez lekarza medycyny pracy, zależne są od stanowiska pracy
 • udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy - obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 237 12) i dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 250 pracowników
 • nadzór nad warunkami pracy - wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy
 • badania uczniów wszystkich typów szkół i kandydatów na studia – badanie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia, które honorowane jest przez szkoły i uczelnie każdego szczebla
 • badania dla kandydatów na aplikacje sądowe – z wydaniem zaświadczenia
 • badania marynarzy – z wydaniem zaświadczenia
 • badania nurków zawodowych – z wydaniem zaświadczenia
 • wydawanie orzeczeń dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Ponadto:

 • udzielamy konsultacji w zakresie epidemiologii i profilaktyki – osobom wyjeżdżającym do strefy tropikalnej

Istnieje również możliwość stworzenia indywidualnego, dostosowanego wyłącznie do państwa oczekiwań programu, gwarantując terminowość i rzetelność przeprowadzonych badań które mają na celu skuteczną ochronę zdrowia pracowników. Oferujemy pomoc w wywiązywaniu się pracodawcy z nałożonego przepisami prawa obowiązku.

W ramach współpracy dla naszych firm oferujemy po atrakcyjnych cenach szczepienia profilaktyczne przeciw:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby WZW
 • grypie

Lekarze Medycyny Pracy:

 • dr n med. Ewa Stępień-Koćmiel - specjalista medycyny pracy
 • dr n med. Maria Starnawska - specjalista medycyny pracy, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
 • lek. med. Aldona Jarzymowska - specjalista medycyny pracy
 • lek. med. Barbara Wybraniak - specjalista medycyny pracy
 • lek. med. Irena Nering - specjalista medycyny pracy
 • Małgorzata Kacprzak - lekarz medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy - kontakt telefoniczny 58 555-26-47

niebieska stopka
O nas :: Aktualności :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka