Misj± naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuPoradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii

Poradnia Onkologiczna z Oddziałem Chemioterapii Jednego Dnia

Tryb przyjęcia:
 • NFZ
 • prywatny
Oddział Chemioterapii

Leczenie wspomagaj±ce i objawowe

Krótkie terminy oczekiwania

Podawanie chemioterapii w trybie jednodniowym

Kontrakt z NFZ

Lekarze onkolodzy:

 • dr n med. Hanna Karnicka-Młodkowska - specjalista z zakresu chemioterapii nowotworów
 • dr n med. Małgorzata Piotrowska - specjalista z zakresu onkologii klinicznej
 • dr n med. Krzysztof Le¶niewski-Kmak - specjalista z zakresu onkologii klinicznej
 • dr n med. Joanna Trella - specjalista z zakresu radioterapii nowotworów
 • Anna Wojciechowska-Daniszewska - lekarz radioterapii
 • Iwona Danielewicz - specjalista z onkologii klinicznej
 • Monika Kulma-Kreft - specjalista z onkologii klinicznej
 • Robert Kwiatkowski - specjalista z zakresu radioterapii nowotworów

Choroby nowotworowe

Stanowi± drug± - po chorobach kr±żenia - przyczynę zgonów w Polsce.

Województwo Pomorskie znajduje się w czołówce tej statystyki.

SprawdĽ czy Ty lub kto¶ z Twoich bliskich nie ma objawów choroby nowotworowej.

Pamiętaj!

Wielu nowotworów możesz unikn±ć lub dać sobie szansę na wyleczenie!

Zgło¶ się natychmiast do swojego lekarza, jeśli zauważysz którykolwiek z niżej wymienionych objawów:

 • guzek skóry
 • zmiana zabarwienia znamienia
 • uporczywy kaszel lub krwioplucie (szczególnie gdy jesteś palaczem)
 • chrypka
 • trudności w oddawaniu stolca lub moczu
 • zmiana rytmu wypróżniania
 • krwiste zabarwienie moczu lub obecność krwi w stolcu
 • niezamierzony spadek wagi
 • świąd skóry lub silne poty nocne

Zalecenia ¦wiatowej Organizacji Zdrowia

Jak unikn±ć nowotworów:
 • Nie pal! Jeżeli już palisz, przestań!
 • Wystrzegaj się otyło¶ci.
 • B±dĽ codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
 • Spożywaj duże ilości warzyw i owoców. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych.
 • Ogranicz spożycie alkoholu.
 • Unikaj nadmiernego nasłoneczniania (również solarium)
 • Przestrzegaj ściśle przepisów ochrony przed narażaniem na substancje rakotwórcze.

Regularnie poddawaj się rutynowym badaniom badaniom kontrolnym:

 • RTG klatki piersiowej
 • badania cytologiczne u kobiet
 • samobadanie piersi
 • mammografia
 • Bierz udział w badaniach przesiewowych raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego, raka prostaty.

niebieska stopka
O nas :: Aktualno¶ci :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka