Misją naszego Centrum jest utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszym zdrowiuE-rejestracja

Poradnia onkologiczna z oddziałem chemioterapii

Praca

Centrum Medyczne "SOPMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 6/8 zatrudni pielęgniarkę do punku szczepień w Poradni dla dzieci. Wymagany kurs specjalizacyjny w zakresie: szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

Nowe upoważnienia

Od 25 maja 2018 roku pobieramy od naszych pacjentów nowe upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia / do uzyskiwania dokumentacji / do odbioru recept. Każdy pacjent korzystający z naszych usług powinien wypełnić nową wersję upoważnienia na miejscu w przychodni. Pacjent może również pobrać plik PDF, wydrukować go i wypełnić w domu.

Wypełniony druk należy podpisać w przychodni w obecności pracownika rejestracji.

Na druku znajduje się również klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych, z którą należy się zapoznać i ją podpisać.

Nowy druk upoważnień

Rejestracja Internetowa do lekarzy POZ

Przypominamy o możliwości rejestrowania się do lekarzy POZ przez Internet. Wielu pacjentów już z tego korzysta i s? bardzo zadowoleni.

Aby skorzystać z tej możliwości trzeba zgłosić się do rejestracji POZ i poprosić o dostęp do systemu.

Po otrzymaniu hasła jednorazowego należy się zalogować i zmienić hasło na własne. W tym momencie należy zachować szczególn? ostrożność. Jeżeli zgłaszaj? się do nas pacjenci z jakimiś problemami z e-rejestracj? to zazwyczaj s? one spowodowane "literówkami" w ha?le.

Wszelkie uwagi dotycz?ce systemu rejestracji internetowej prosimy kierować na adres e-mail it@sopmed.pl.

Ni|PL

Komunikat Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Komunikat NFZ

Skargi i zażalenia

Prosimy o zgłaszanie wszelkich skarg, zażaleń i propozycji dotyczących naszego Centrum na adres e-mail kontakt@sopmed.pl.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Zasady funkcjonowania Poradni Chirurgii Ogólnej

Od dłuższego czasu pojawia się wiele nieporozumień dotycz?cych zasad funkcjonowania Poradni Chirurgii Ogólnej. Chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii.

  • 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej jest wyłącznie poradnią specjalistyczną, funkcjonującą na ogólnych zasadach poradni specjalistycznych.
  • 2. W poradni obowiązują skierowania od lekarza POZ.
  • 3. Pacjent ze skierowaniem standardowym jest zapisywany do kolejki pacjentów stabilnych.
  • 4. Pacjent ze skierowaniem z adnotacją "PILNE" jest zapisywany do kolejki pacjentów pilnych (czas oczekiwania do kilku dni).
  • 5. W przypadku, gdy pacjent uległ wypadkowi, jest ranny lub doznał innego urazu zostaje przyjęty w trybie nagłym to jest tego samego dnia. Do trybu nagłego kwalifikują się jedynie zdarzenia, które miały miejsce w ci?gu ostatnich 24 godzin przed zgłoszeniem się pacjenta do poradni.
  • 6. Poradnia jest czynna od poniedziałku do pi?tku w godzinach od 8 do 20.

W przypadku niejasności, nieporozumień i gdy czujecie się państwo źle potraktowani prosimy o kontakt.

Obsługiwane karty ubezpieczeniowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Medica Polska Sp. z o. o.
ul. |l?ska 21
81-319 Gdynia

Medicover Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

niebieska stopka
O nas :: Aktualno?ci :: Poradnie :: Lekarze :: Diagnostyka :: Medycyna Pracy :: Kontakt
© copyright SOPMED 2013; grafika/kod Dariusz Lipka